Etika chovateľa a nového majiteľa

Chovatelia predávajú svoje mačiatka spolu s kúpnou zmluvou, ktorá upresňuje podmienky predaja mačiatka a následné povinnosti oboch zmluvných strán.

Pri kúpe mačiatka sa informujte aj na chovateľský servis, ktorý s mačiatkom získavate. Mnoho chovateľov ponúka tzv. Doživotný chovateľský servis. Na našu chovateľskú stanicu sa noví majitelia mačiatok môžu kedykoľvek obrátiť, sme im vždy k dispozícii a zostávame s nimi v kontakte aj po odchode mačiatka do nového domova. Sme veľmi radi, keď vidíme, ako v novom prostredí vyrastá, ako sa mu darí. Medzi nami a novými majiteľmi vznikajú priateľstvá. Mačičky nás zoznámili s ľuďmi, s ktorými by sme sa inak asi nikdy nestretli a my sme im za to vďační. Prajem aj vám, aby ste si mačiatko zaobstarali od milujúceho človeka a dokázali mu poskytnúť láskyplné prostredie a všetko, čo potrebuje.

Chovatelia musia dodržiavať aj „Chovateľský poriadok“, ktorý okrem iných obmedzení stanovuje, že mačka môže mať najviac 3 vrhy za dva roky. U mačiatka bez PP neviete, či jeho matka nie je vyčerpaná častými pôrodmi a starostlivosťou o mačiatka a preto jej mačiatka nie sú slabé. Akékoľvek zdravotné problémy mačiatka sa budú v budúcnosti len znásobovať a vy pravdepodobne do roka vo veterinárnej ambulancii necháte čiastku oveľa vyššiu než je rozdiel medzi mačiatkom s PP a bez PP. V prípade porušenia Chovateľského poriadku sa na registrovaného chovateľa môžete sťažovať, prípadne využiť možnosti, ktoré ponúka občiansky zákonník. Ak nemáte kúpnu zmluvu a PP, nemáte v rukách nič, čím by ste sa mohli domôcť spravodlivosti v prípade problémov s mačiatkom.

Nielen na strane chovateľa a chovateľskej stanice sú povinnosti a pravidlá, ktoré by mal dodržiavať. Aj nový majiteľ má voči mačiatku po jeho kúpe isté povinnosti. Musí sa o mačiatko zodpovedne starať, je vhodné informovať chovateľa, v prípade, že mačiatko ochorie na závažnejšiu chorobu. Obvykle v zmysle kúpno-predajnej zmluvy má nový majiteľ povinnosť informovať chovateľa, ak plánuje mačiatko predať. Pokiaľ to vyžaduje kúpno-predajná zmluva, potom musí nový majiteľ vo vhodnom veku mačiatko dať vykastrovať (ak nebolo predané už kastrované) a nesmie ho použiť na chov (pokiaľ nebolo na chov určené) ani na reprodukciu ďalších mačiatok bez PP.

Preukaz pôvodu mačky nie je zbytočný papier!

Čo znamená bez PP (preukazu pôvodu) a čo je množiareň?

Za množiareň sa obvykle označuje chov psov alebo mačiek, ktoré nemajú preukaz pôvodu. Nemusí pritom ísť o chov, v ktorom je desať a viac mačiek. Pre mňa osobne je množiteľom ktokoľvek, kto má bezpapierové zviera a necháva ho vedome a zámerne nakryť.

V inzerátoch sa stretnete s ponukou typu „čistokrvný cornish rex bez PP“ alebo „cornish rex bez PP po rodičoch s PP“.

Aký je to však „čistokrvný cornish rex bez PP“???

Žiadny. Taký cornish rex neexistuje. Je to obyčajná mačka domáca, ktorá sa možno na nejaké plemeno podobá. Takéto zvieratko však určite nespĺňa štandard plemena. Niekto, kto si však kupuje cornish rex na maznáčika, si povie, že je mu to jedno. Nemusí vyzerať na 100% ako cornish rex. Tiež je pravda, že v podstate laik, to ani nerozlíši. Ale nechcete mačiatko cornish rex hlavne pre jeho špeciálnu prítulnú, hravú a priateľskú povahu? Ako Vám toto garantuje množiteľ?

Možno si poviete, že každá mačička je krásna, a že vám urobí radosť aj  mačka bez preukazu pôvodu. Máte pravdu, ale v tomto prípade nevidím dôvod, prečo si kupovať mačiatko napoly cornish rex, keď mačacie útulky praskajú vo švíkoch. Ak vám teda skutočne nezáleží na tom, aké plemeno budete mať doma, urobte aspoň jednu útulkovú mačičku šťastnú.


Množiteľ používa rôzne argumenty, aby Vás v podstate oklamal a vysvetlil, prečo on práve PP nepotrebuje. Najčastejšími argumentami množiteľov sú:

  • "Nechcem mačiatko s PP, pretože nechcem chodiť s mačkou na výstavy"

Toto je základný omyl neskúsených začiatočníkov - s mačičkou/kocúrikom s PP nemusíte chodiť na výstavy. Dnes už na uchovnenie mačičiek/kocúrikov, nie je potrebné zúčastňovať sa výstav a dosahovať rôzne tituly. Podmienkou vzniku chovateľskej stanice však je, vlastniť čistokrvnú mačku/kocúrika, čo je dokladované práve preukazom pôvodu.
Ak nechcete aby Vaša mačička získavala výstavné úspechy - na výstavy chodiť nemusíte, je to zbytočné. Na druhej strane, ak sa chcete prihlásiť na výstavu aj s mačičkou, ktorá nie je chovná (pet, maznáčik, ale s výstavnými predpokladmi), je to možné.

  • "PP len predražuje mačiatko a chovateľ na tom zarába"

Chovatelia, ktorí sú členmi FIFe (...je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením právnických osôb, ktoré združuje chovateľov a majiteľov mačiek s preukazom pôvodu, majiteľov domácich mačiek ako i priaznivcov všetkých druhov mačiek, s cieľom zachovať genofond existujúcich plemien mačiek, ďalej ich rozvíjať šľachtením a ochraňovať ohrozené plemená mačiek, rozvoj a podporu chovu mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty) musia odchovávať všetky mačiatka s preukazom pôvodu. Zaväzuje ich k tomu chovateľský poriadok. Rovnaké pravidlá platia aj pre chovateľské stanice, ktoré sú registrované v iných organizáciách napr. TICA, CFA...

  • „Mačiatka nemajú PP, lebo ide o nadpočetný vrh“

Neexistuje nadpočetný vrh, to znamená, že okrem jedného mačiatka, šteniatka majú všetci ostatní preukazy pôvodu. Pri žiadnom vrhu nie je stanovený limit, koľko mačiatok alebo šteniatok, môže chovateľ mať. Preukaz pôvodu (PP) dostane každé zviera z registrovaného chovu a schváleného spojenia. Pokiaľ má nejakú vadu, napr. vývojovú, býva v preukaze uvedené, že nie je určené na chov.

V poslednej dobe sa však môžeme stretnúť aj s tým, že registrovaná chovateľská stanica Vám nedá PP k Vášmu mačiatku. Je to práve preto, že chovateľ – množiteľ si síce založil a zaregistroval chovateľskú stanicu, ale nedodržiava chovateľský poriadok, konkrétne nedodržiava maximálny počet vrhov u jednej mačky, a to max. 3 vrhy za 2 roky. Tým, že prekračuje tento limit sa v očiach mnohých serióznych chovateľov, stáva „množiteľom s PP“. A na ďalší, v poradí 4. vrh mu už neboli vydané PP, lebo porušil chovateľský poriadok, resp. radšej takýto vrh ani neregistroval.


Pamätajte:

- jedine preukaz pôvodu vám zaručuje, že si kupujete skutočne mačku vybraného plemena a farby. U mačky bez PP nikdy neviete, či jej rodičmi neboli blízki príbuzní (otec s dcérou, alebo matka so synom, súrodenci). Len rodokmeň dokáže poskytnúť validnú informáciu, že mačiatka nepochádzajú z príbuzenskej plemenitby.

- odchovávaním mačiatok na rodičoch bez PP sa veľmi rýchlo strácajú charakteristické vlastnosti konkrétneho plemena a mačky sa vzhľadovo blížia čoraz viac obyčajnej mačke domácej. Znaky, ktoré v danom plemene boli šľachtené počas niekoľkých desaťročí, v priebehu niekoľkých generácií úplne zaniknú.  Kúpa akože „čistokrvného“ mačiatka bez preukazu pôvodu je obrovský risk. U papierového zvieraťa existuje istota, že bude z chovu testovaného, zdravého, a že jeho rodičia majú správny vzhľad a povahu.

- pokiaľ si kúpim bezpapierové mačiatko, môžem veriť tomu, že obaja jeho rodičia sú zdraví. Môžem veriť tomu, že obaja rodičia sú rovnakého plemena. Môžem dúfať, že nebude trpieť žiadnou vážnou, možno aj genetickou, chorobou a že nenechám stovky až tisíce eur na veterine, a že mi neumrie za pár týždňov alebo mesiacov. Môžem tiež veriť, že zo zvieratka nevyrastie nezvládnuteľný tvor. Môžem veriť všetkému, čo mi predávajúci – množiteľ povie. Pretože mi nič iné nezostáva. Množiareň s kľudom predá mačiatko, ktoré ešte potrebuje piť materské mlieko a byť so svojou matkou, aby sa dobre vyvíjalo fyzicky aj psychicky.

- registrovaní chovatelia môžu podľa pravidiel predávať mačiatka, to znamená nemôžu odísť k novému majiteľovi, pred dosiahnutím veku min. 14 týždňov. V čase odchodu od chovateľa musia byť riadne ošetrené proti parazitom, plne vakcinované proti infekčnej Rhinotrachitíde, Panleukopeniia Calicivírusom, tiež proti besnote, označené mikročipom a registrované podľa zák. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

- mačiatko s preukazom pôvodu stojí vždy peniaze. Chovateľ musí mať registrovanú chovateľskú stanicu. Zvieratko, ktoré chce uchovniť, musí spĺňať štandardy plemena vrátane povahových rysov. Musí mať rozsiahle zdravotné testy, na krvnú skupinu mačky/kocúra a mnohé iné. Chovateľ musí dodržiavať chovateľský poriadok, navštevuje výstavy...

- mačiatka z chovateľských staníc sa predávajú zdravé, správne vyvinuté, kompletne vakcinované, odčervené, čipované a mnohokrát už kastrované, pokiaľ nie sú určené na chov.

- množitelia Vám kľudne predajú mačiatko alebo šteniatko na parkovisku pri hypermarkete alebo na benzínke. Keď Vám už dajú nejaké doklady, tak to bude maximálne ten ich „obľúbený PP, teda PetPass“, čiže veterinárny preukaz. Niekedy ani ten nie. Často hrajú na city – mnoho ľudí si už kúpilo zviera len preto, že ho chceli dostať zo zlých podmienok, a to najskôr ešte videli tú biedu „ešte navoňanú“, pokiaľ ich množiteľ pustil ďalej ako do predsiene.

- nemusí to ale byť tak vždy. Ak aj sa Vám zdá, že mačiatka sú chované riadne v byte, v čistých priestoroch, neznamená to, že ich „chovateľ“ nie je množiteľ. Pokiaľ nemajú PP, chovateľ - množiteľ ich získal podvodom (nedal ich podľa zmluvy vykastrovať, tzn. boli kupované na maznáčika, lebo nespĺňali štandard plemena) alebo to už vôbec nie je ani zďaleka dané plemeno....